Jerozolima Dawida

Jerozolima Pierwszej Świątyni 966-586 p.n.e.

Jerozolima Drugiej Świątyni 537 p.n.e – 70 n.e.

Jerozolima Rzymsko Bizantyjska 

I-Jerozolima Krzyżowców©

        a.Krzyżacy w Jerozolimie 

Kościoły w Jerozolimie

Wzgórze Zion

Bramy Jerozolimy

Góra Oliwna i kościoły na Górze

Jerozolima kościoły -godziny i dni otwarcia