BeduiniBeduini w Izraelu

Druzowie

Czerkiesi

 

Bahaiczycy      

Samarytanie