BITWY O ZDOBYCIE JEROZOLIMY

Podczas Pierwszego Królestwa, w XII wieku Jerozolima była stolicą krzyżowców. Jej granice są podobne do dzisiejszego Starego Miasta. Może na południu nastąpiły zmiany.

W latach 20. XII wieku, 20 lat po okupacji, król przeprowadził się. Król zdał sobie sprawę, że na Wzgórzu Świątynnym jest odizolowany od miasta i nie może go kontrolować. Był chroniony, ale odizolowany. I tak przeniósł się w nowe miejsce, do pałacu, który sam zbudował w wysokim i dominującym miejscu – w pobliżu Wieży Dawida. Był to nowy (drugi) pałac Króla Krzyżowców.

MIESZKAŃCY JEROZOLIMYMiasto miało dzielnice (dzielnice), w których skoncentrowano następujące populacje:

Jerozolima z okresu Krzeżowców