Miasto Davida
Miasto Dawida na zdjęciu teraźniejszym

3000 lat temu, w X wieku pne Dawid królował nad królestwem Judy w Hebronie i rywalizował z królem Saulem, który panował na północy nad Królestwem Izraela.W tym czasie podjęto decyzję o reprezentacji szerokiego plemienia, a Dawid został królem wszystkich plemion Izraela:  https://www.biblijni.pl/2Sm,5,1-12

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto myśmy kości twoje i ciało. 2  Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem». 3  Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

4  W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. 5  Judą rządził w Hebronie lat siedem i sześć miesięcy, w Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą rządził lat trzydzieści trzy.
6  Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi». Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. 7  Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.
8  Dawid w tym dniu powiedział: «Ktokolwiek pokona Jebusytów, zdobywając przejście podziemne, oraz ślepych i kulawych nienawistnych dla duszy Dawida… [ten będzie wodzem]». Stąd pochodzi powiedzenie:
«Ślepiec i kulawy nie wejdą do domu».
Dawid zamieszkał w twierdzy, którą nazwał Miastem Dawidowym. Zbudował potem mur dokoła: od Millo do wnętrza. 10  Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim.
11  Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drewnem cedrowym, cieślami i murarzami, aby zbudowali Dawidowi pałac. 12  Wtedy Dawid uznał, że Pan potwierdził jego królowanie nad Izraelem i że jego władzę królewską wywyższył ze względu na lud swój – Izraela.