Miejsce na mapie   https://goo.gl/maps/VTYc8zeRobABE6Hv5 Na dole strony znajduje się formularz kontaktowy 

Krzesło proroka Eliasza

Góra Karmel jest trójkątna, a my jesteśmy na szczycie Karmelu. W części północnej Karmel schodzi stromo w stronę brzegu, zgodnie z zaleceniem Proroka: „I Karmel niedaleko Morza Jibe” (Jeremiasz 18).
To miejsce było święte od czasów starożytnych – góra wznosząca się prosto z morza związana z niebiańską pomocą :).
W okresie kananejskim było miejsce kultu Boga Baala.
W okresie hellenistycznym istnieją dowody kultu boga słońca Heliosa i ojca bogów – Zeusa. Stopa dużej rzeźby z podpisem „Zeus Helios z Karmelu” została znaleziona nad nami i wystawiona w pokoju w kościele Stella Maris. Helios siedzi na wozie konnym, a za nim słońce, a słońce świeci na wschodzie.

Piśmie Świętym góra Karmel pojawia się parę razy (zwłaszcza jako wspomnienie),  ogromną rolę odgrywa w historii Eliasza. W Pierwszej Księdze Królewskiej mamy opis jak Eliasz zwalczał kult Baala, wprowadzony przez króla Achaba, za namową jego żony Jezabel. Eliasz zorganizował próbę bóstw. Na górze Karmel złożył ofiarę całopalną Jahwe, zaś kapłani Baala swojemu bogu. Zgromadzeni Izraelici obserwowali te zmagania, które miały doprowadzić do poznania prawdziwego Boga. Ponieważ to Jahwe dokonał cudu, kapłanów Baala stracono. Wtedy też skończył się głód i susza w Izraelu. Warto zauważyć, że zupełnie jest pominięta w Ewangeliach, brakuje tam nawet nawiązań do tej góry.

Jaskinia poświęcona jest Żydom, muzułmanom, chrześcijanom i Druzom. Ściany jaskini pokryte są napisami, które pozostawiały pielgrzymów odwiedzających to miejsce. Niektóre adresy mają tysiąc lat, co oznacza, że ​​przybywają tu co najmniej tysiąc lat. Jest to jedna z najświętszych jaskiń w kraju.

[contact-form-7 id="6" title="Kontakt"]