Na zachód od okrągłej wieży znajduje się kanał skierowany na północ-południe, być może część tego samego systemu kanalizacyjnego.
Również na południe od Cezarei znajduje się podstawa podobnej okrągłej wieży, a na południe od niej znajduje się cmentarz rzymski. Obie wieże prawdopodobnie należą do tej samej epoki. Wieże należą do bram, a śródmiejski krzyżowiec jest środkiem osi między wieżami. Bez ściany. Są to bramy miejskie okresu Herodianów, bez muru od strony północnej. W okresie Herodianów cesarzem Augustem był Pax Romana i żadna ściana nie była potrzebna.
Stąd na południe od miasta Herodian. Rzymskie obiekty rytualne znajdują się w południowej części Cezarei, a Żydzi w północnej części.