14 i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? 15 On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas». 16 Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli [wszystko], tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. https://www.biblijni.pl/Mk,14,12-16

Pokoj zbudowany poprzez  krzyżowców poddany renowacji franciszkańskiej w XIV wieku. Nagłówki z północy – Krzyżowcy.
Wschodnie schody prowadzą do innego pokoju. Franciszkanie podzielili tradycje: wielki pokój oznacza Ostatnią Wieczerzę, a mały pokój zstąpienie Ducha Świętego, mimo że oba zdarzenia  miały miejsce w tym samym miejscu.
W XVI wieku, kiedy muzułmanie zamienili to miejsce na meczet, dodali wnękke w kierunku południowym  w kierunku Mekki –Kibla.

Piękny cienki słóp obok  Minbar, z nagłówkiem pelikana. W sztuce liturgiczno-chrześcijańskiej pelikan symbolizuje Jezusa, który poświęcił się dla swoich naśladowców.