https://goo.gl/maps/G8624G2JoZevZX7C7

Po co opisywać!! Plaże Izraela są jednymi z 10 plaż najładniejszych na świecie . 

Co Tu trzeba opisywać