https://goo.gl/maps/icoVp8XQqqq7jJmp8

Najwcześniejsze szczątki odkryte w Jaffie szczątki, które otaczały wzgórze w XVIII wieku pne (środkowa epoka brązu II), w teatrze Hammam i wokół niego.  Tuthames III odnowił egipską okupację Ziemi Izraela i Jaffy, gdzie zasiedlili się Kananejczycy. Z tego okresu zachowały się pewne dowody zewnętrznych napisów dotyczących Jaffy:
„Papyrus Harris” opisuje podbój sterty przez Jaffę przez jego armię niepokoju pod rządami Thomsona III (1504-1450 pne). Jaffa został ufortyfikowany,