Obecny kościół został zbudowany na pozostałościach kościoła krzyżowców, zbudowanego na szczątkach bizantyjskiego kościoła.
Nowoczesny kościół został zbudowany w latach dwudziestych XX wieku we współpracy z narodami katolickimi, które walczyły ze sobą podczas I wojny światowej, i zjednoczył się, aby zbudować kościół – wyraz katolickiej jedności – stąd nazwa „Kościół wszystkich narodów”.

https://www.biblijni.pl/Łk,22,39-4639 Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. 40 Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». 41 A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się 42 tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» 43 Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go. 44 Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. 45 Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. 46 Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».

Na dachu kościoła 12 kopuł, każda kopuła poświęcona jest innemu narodowi – sufit kopuł oznaczonym flagami państw .