https://goo.gl/maps/BqVwi3rvcHEjCHMw9

Kościół Świętego Piotra – jeden z dwunastu apostołów Jezusa (Simon Bar Yona / John, Peter, Caiaphas), starszy uczeń i pierwszy papież w Kościele katolickim.
Jaffa jest święta dla chrześcijaństwa, od historii uczniów Jezusa – apostołach.
W Dziejach Apostolskich rozdział 9, werset 38, opowiada o Japonce o imieniu Tabitha, o wielu dobrych uczynkach i o litości, chorych i zmarłych. Wyślij wiadomość do Piotra Meloda, który modlił się i wskrzesił Tabitę. Jezus ożywił Talithę, a Piotr powtórzył swoje działania (podobnie jak Elizeusz, który powtórzył działania rabina Eliasza). 38 Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: «Przyjdź do nas niezwłocznie». 39 Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. 40 Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. 41 Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą.
Pod koniec rozdziału 9 Apostołów – Peter przybył do Jaffy do domu garbarza Szymona (= procesor do pielęgnacji skóry)  42 Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana. 43 [Piotr] zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie u niejakiego Szymona, garbarza.        https://www.biblijni.pl/Dz,9,32-43

W Dziejach Apostolskich rozdział X – Korneliusz, z czasów komisarzy,, śnił, a we śnie anioł powiedział mu, że wyśle ​​wezwanie do Piotra, który jest w Garbarni Szymona w Jaffie.
W południe tego dnia Piotr wstał na dachu, aby się modlić, i zobaczył wizję z materiałem spadającym z nieba i wewnątrz wszystkich nieczystych i zakazanych zwierząt na jedzenie oraz głos wzywający go do jedzenia.Sen i historia Korneliusza są jedną z głównych rzeczy objawienia dla apostołów, którzy muszą szerzyć chrześcijaństwo na świecie (w tym pogan i cudzoziemców), a nie pozostawiać jedynie religię żydowską. Chrześcijaństwo pozwoliło na spożywanie rodzajów mięsa zabronionych w judaizmie (mięso niekoszerne).W Cezarei mieszkał pewien człowiek, imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, 2 pobożny i „bojący się Boga” wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. 3 Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: «Korneliuszu!» 4 On zaś, wpatrując się w niego z lękiem, zapytał: «Co, panie?» Odpowiedział mu: «Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. 5 A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. 6 Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem».https://www.biblijni.pl/Dz,10,1-48

 

dom Szymona w Jaffa
1920 schody do domu Św. Szymona

Historia kościoła 

Tam, gdzie stoi kościół, znajdował się bizantyjski kościół, zniszczony w VII wieku przez Arabów. Na swoich ruinach Fryderyk II, który był na czele szóstej krucjaty, wzniósł ufortyfikowany budynek krzyżowców zwany „Cytadelą”, który został przywrócony podczas siódmej krucjaty, w drugiej połowie XIII wieku, przez Ludwika IX, króla Francji. Fort został zniszczony przez Mameluków w 1264 roku, ale jedna z jego okrągłych wież przetrwała i została włączona do północno-wschodniego krańca klasztoru przylegającego do kościoła.

W 1654 r. Franciszkanie zbudowali nowy kościół, a także schronisko dla pielgrzymów (Casa Nova), które służyło jako hotel drogowy w drodze do Jerozolimy .Kościół ten został zniszczony i zbudowany, i po raz kolejny zniszczony; Dzisiejszy kościół został zbudowany między 1888 a 1989 rokiem  w stylu barokowym i był sponsorowany przez hiszpański dom królewski.
Kościół został rozbudowany w 1903 r. W kościele znajduje się kościół, klasztor i Ambasada Watykańska (w części północnej, na niskim poziomie).

Nad wejściem – tarcza rycerska, tarcza franciszkańska:

Przy południowym wejściu – ikona Czarnej Madonny Częstochowskiej: