Miejsce na mapie https://goo.gl/maps/TDKMwLPLkeY6bRE46

Na dole strony jest załączony formulaż kontaktowy.

Premier = senior. Kościół Prymatu św. Piotra.
Kościół jest również nazywany kościołem Mensa Christi (łac.). Mensa = stół, Christi = Chrystus. Stół Chrystusa, a także Stół Pana (Pan jako Bóg).
Miejsce jest własnością franciszkanów. Większość świętych miejsc w Izraelu, dla katolików, znajduje się pod opieką franciszkanów.
Przychodzą tu wierni wszystkich odłamów chrześcijan: katolicy, prawosławni, protestanci.
Kościół jest położony tuż przy Jeziorze Galilejskim.
Kościół pochodzi z 1333 r., odkąd franciszkanie zaczęli działać w okolicy.
Tutaj, podobnie jak na Górze Błogosławienia, msza odbywa się tylko na zewnątrz.
Historia, która jest związana z miejscem: tutaj Jezus objawił się siedmiu swoim uczniom po zmartwychwstaniu (ta historia nie należy do misji Jezusa podczas życia, należy do okresu między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem).

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus … To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał” (Ewangelia św. Jana, 21; 4, 14, .https://www.biblijni.pl/J,21,1-14

W tym miejscu Jezus spożył posiłek ze swymi uczniami i wskazał na Piotra jako głowę Jego Kościoła, mówiąc: Paś baranki moje… Paś owce moje (Ewangelia św. Jana, 21; 15, 19), https://www.biblijni.pl/J,21,15-19 Kamień w kościele jest uznawany jako miejsce posiłku Jezusa z jego uczniami. 

Piotr otrzymał klucze w Banias i laskę pasterza na Jeziorze Galilejskim. Papieże trzymają klucze i laskę (Pastorał) .

Dziesiątki małych obrazów i zdjęć papieży znajdują się na umieszczonym na drzewie plakacie.
Ponadto, w dwóch wyznaczonych miejscach na mszę na trawnikach przy ścieżce, pod szopami, znajdują się, utworzone w formie mozaiki, podobizny każdego papieża, który tu był, i tych, którzy również odwiedzili Górę Błogosławienia: w 1964 r. Paweł VI, a w 2000 r. Jan Paweł II. Każdy poświęcił dużo czasu na osobistą modlitwę na świętej skale.

[contact-form-7 id="6" title="Kontakt"]