Miejsce na mapie https://goo.gl/maps/HVkAAUi1xdX7eofr8 na dole tej strony jest formularz kontaktowy 

Kfar Nahum W stanie którym spotkali Franciszkanie

Wydarzenia opisane w ewangelii

• Kafarnaum miasto Jezusa (Mateusz 1 8_5) http://twojabiblia.pl/czytaj/Mt/8
• Początek misji Jezusa w Kafarnaum (Mt 12-13) https://www.biblijni.pl/Mt,4,12-17
• Wydalenie nieczystego ducha z synagogi (Łk 31-35) http://www.biblijni.pl/%C5%81k,4,31-37
• Uzdrowienie teściowej Piotra (Mt 14-17) http://www.biblijni.pl/Mt,8,14-17
• Leczenie sparaliżowane (Marek 1-12)
• Uzdrowienie szafarza stulecia (Mt 5-13) http://www.biblijni.pl/Mt,8,5-13
• Uzdrowienie córki Yaira (Marcus 21–43)https://www.biblijni.pl/Łk,4,31-37
• „Chleb życia” (Jan i 35) https://www.biblijni.pl/J,6,1-15
• Klątwa Kafarnaum (Mt 23-25)

Franciszkanie kupili to miejsce pod koniec XIX wieku. Główny sezon wykopalisk miał miejsce w latach 20. XX wieku. W latach 1968–199 wykopaliska zostały wznowione, a następnie odkryto ekscytujące odkrycia.
Sezon pierwszy: odsłania lata, w których miała tu miejsce osada. Początek w V wieku pne i istnieje kolejno aż do 10 wieku, kiedy została opuszczony.
Przez lata istnienia społeczność miejscowa przeszła zmiany religijne. Pierwotnie w późnym okresie rzymskim istniała osada żydowska, której mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, a następnie było niewielu pogan.
W okresie bizantyjskim doszło do infiltracji obcej populacji, chrześcijańskich i pogan. W tym czasie dwie wspólnoty żyły razem. W tym okresie osada osiągnęła szczyt, około 1500 mieszkańców.
VII wiek zaczął infiltrować ludność arabsko-muzułmańską. Żydzi stopniowo opuszczają . Arabowie stanowią populację w ostatnim etapie.
Franciszkanie znaleźli tutaj wiele znalezisk, w tym:

  1. Synagoga – Biały Budynek  zbudowany z białego wapienia. Synagoga pochodzi z okresu bizantyjskiego – okresu talmudycznego. Jest to jedna z największych i najwspanialszych synagog z tego okresu.
    Białe elementy architektoniczne związane z synagogą są eksponowane w ogrodzie. Synagoga została częściowo odnowiona. Synagoga jest także interesująca dla grup żydowskich.
    Może w tym miejscu stała  Synagoga, w której Jezus nauczał i czynił cuda. 
Dom Piotra przed budową kościoła ponad nim

"Dom Piotra” – Franciszkanie odnaleźli dom Piotra. Jest to ważne odkrycie dotyczące Jezusa podczas misji. Tutaj mieszkała rodzina Piotra: jego teściowa i jego brat Andrei.
Franciszkanie podczas wykopalisk rozpoznali zmiany w rezydencji, która później zmieniła się z lokalu mieszkalnego na miejsce kultu – można śmiało powiedzieć że tu w Kfar Nahum powstał pierwszy kościół Chrześcijański domus-ecclesia – a potem domus sacra , Franciszkanie zidentyfikowali to miejsce na podstawie opisów pielgrzymów, którzy odwiedzili Kafarnaum w okresie bizantyjskim, ich opowieści zgadzają się z tym miejscem .
Nowoczesny budynek kościoła znajduje ponad starożytnym mieszkaniem Piotra.


Dlaczego Jezus wybrał Kafarnaum? Ew.Mateusza 4.12-17https://www.biblijni.pl/Mt,4,12-17 Teoria spekulatywna: tło geopolityczne osady Jezusa w Kafarnaum (geopolityka – która łączy geografię = miejsce, władcę i związek z działalnością Jezusa). Po śmierci Króla Wielkiego Heroda, Rzym nie zgodził się na dalszy ciąg Królestwa. Synowie Heroda dostali władzę na północy Judei ,Kafarnaum stał się osadą przy granicy: Herod Antypas otrzymał władzę w Galilei i Herod Filip w Golanie. Granica znajdowała się w przy rzece Jordan, niedaleko Kafarnaum, na obrzeżach królestwa Heroda Antypasa.
Jezus miał powody bać się Heroda Antypasa, który zabił Jana Chrzciciela.(https://www.pch24.pl/meczenstwo-jana-chrzciciela—smierc-za-obrone-moralnosci,45542,i.html ).Jezus był krewnym Jana Chrzciciela, więc prawdopodobnie Antypas chciał go pojąć. Antyspis był czynnikiem zagrażającym. Jedyne spotkanie miało miejsc w osyatnim dniu życia Jezusa . W ramach procesu Rzymskiego w Jerozolimie Jezus stanął twarzą w twarz z Herodem Antypasem (który spodziewał się uczynienie cudu poprzez Jezusa ). https://www.biblijni.pl/Łk,23,8-12
Z drugiej strony Jezus prawdopodobnie nie będzie się bać Heroda Filipa. Nie jest opisane, że Filip ścigał kaznodzieję takiego jak on. Dlatego też Jezus bojąc się Heroda Antypasa wybrał przebywanie w regionie przygranicznym, a gdy poczuł niebezpieczeństwo, mógł przekroczyć granicę.
Dlaczego więc nie osiedlić się w okolicy Heroda Filipa? Z powodu populacji. Galilea w okresie drugiej świątyni była bardzo żydowska, a po zniszczeniu jeszcze bardziej żydowska. Biedni Żydzi mieszkający w Galilej , którzy są zwolennikami Jezusa. W przeciwieństwie terytorium Heroda Filipa ( Golan) jest zasadniczo pogańskie .To nie ludność, do której Jezus się zwracał. Dlatego Jezus pozostał w Galilei z żydowskim tłumem. Kafarnaum , miasto przygraniczne umożliwiło mu działanie wśród społeczeństwa Żydowskiego ,ale także – aby mógł uciec w trudnych chwilach.

[contact-form-7 id="6" title="Kontakt"]