Widok na Górę Świątyni z kościoła

Franciszkanie znaleźli nekropolię z 1-2 wieku. W I wieku pochówki odbywały się w kostnicach, a następnie przenoszono do sarkofagów.
Nazwy takie jak Joseph i Miriam znaleziono na kostnicach, a także symbole ryb i kotwic. Franciszkanie szukają szczątków wspólnoty żydowsko-chrześcijańskiej, które były spoiwem między judaizmem a chrześcijaństwem, ale nie wiadomo, czy groby są żydowsko-chrześcijańskie. Kościół Dominus Flavitt „The Lord Cried” został zbudowany przez Antonio Barlozzi, architekta franciszkanów. Wygląda jak łza i jest oddana okrzykowi Jezusa, gdy poszedł na Górę Oliwną i prorokował: Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: «Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»https://www.biblijni.pl/Mt,24,1-3
Wewnątrz znajdują się pozostałości bizantyjskiego kościoła. Nowoczesny kościół wychodzi na zachód, bizantyjczyk na wschód.

Urny Żydowskie koło kościoła z 1 w n.e