Kornelius przyjmuje Św. Piotra w Cesarei

Kornelius-Pierwszy chrzest  

https://www.biblijni.pl/Dz,10,1-48   Kornelius był setnikiem w Cesarei a  Pontius Pilatus, (gr. Πόντιος Πιλᾶτος) był od 26  n.e do 36/37 n.e. rzymskim prefektem Judei, będącej wówczas częścią rzymskiej prowincji Syrii .Bohaterami tej historii są św. Piotr, Żyd, a on Simon Kafa z Zida, mieszka w Jaffie w domu Szymona garbarza
I Minister Stu – Cornelius Roman mieszkał w Casarii
Dla Piotra ma objawnienie w którym posłańcy Boga nakazują mu odwiedzić dom poganina. "19 Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: «Poszukuje cię trzech ludzi. 20 Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem». "W tym czasie doszło do objawienia dla Korneliusza, który nakazał mu wezwać do swego domu mężczyznę z Jaffy o imieniu Simon Kajfa."..W Cezarei mieszkał pewien człowiek, imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, 2 pobożny i „bojący się Boga” wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. 3 Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: «Korneliuszu!» 4 On zaś, wpatrując się w niego z lękiem, zapytał: «Co, panie?» Odpowiedział mu: «Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. 5 A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. 6 Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem»…"
Korneliusz wysyła posłańców do Szymona i przyprowadzają go do  Casarii. Podczas spotkania odbywa się pierwszy chrzest ".. 44 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 45 i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 46 Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 47 Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» 48 i rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Św. Paweł w Cesarei 

Źródło: https://zyciorysy.info/sw-pawel/ | Zyciorysy.info

ŚW. Paweł był aresztowany w Jerozolimie w roku 60 i przesłuchani przez Sanhedryn (…)https://www.biblijni.pl/Dz,22,30-30
Został sprowadzony do Cezarei przez Rzymin w celu ochrony przed Sanhedrin.Odbywa się konfrontacja między Pawełem a Wiekim Kohenem Ananiasz-(Hannia). Paweł Jest aresztowany w Cezarei przez dwa lata (około 60 rok n..e), a następnie przez nowego komisarza Fortios Festusa ".. 22 Feliks odroczył ich sprawę, znając dokładnie tę drogę. «Rozpatrzę waszą sprawę – powiedział – gdy przybędzie trybun Lizjasz». 23 A setnikowi rozkazał strzec go, zastosować ulgi i nie przeszkadzać żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu posługi…."

Konfrontując go ponownie, żąda procesu przed cesarzem . Zostanie przesłuchany przez Agryppę II i prawie przekonany , ale ostatecznie wysłany na proces w Rzymie.https://www.biblijni.pl/Dz,25,13-27 Koniec historii jest taki, że nie ma zapisu procesu przed cesarzem, ale Według Abbasiusza został stracony w Rzymie, w roku 64 albo 67 n.e. https://www.biblijni.pl/Dz,27,1-8