Pochodzenie nazwy Jaffa
Egipskie certyfikaty z XV wieku pne Nazwa pojawiają się jako Yafo = piękno (prawdopodobnie).
Nazwa miasta została zmieniona na Cassiopeia, królowa Jaffy, w mitologii greckiej: Aeolus, bóg duchów i żona Kafosa, który zbudował miasto i był pierwszym gubernatorem, matką księżniczki Andromedy.
Podczas muzułmańskiej okupacji nazywała się Jafa, a po łacinie – Jafa.
Średniowieczni chrześcijańscy pielgrzymi przypisują nazwę Lipet Ben Noah, który – jak twierdzili – zbudował miasto. Stąd nazwa głównej ulicy.
W pobliżu Nazaretu jest inne miasto Jaffa – Jafia. Oba pojawiają się w pismach egipskich.

Jaffa wspomina w Biblii
Plemię Dana Pokoleniu potomków Dana według ich rodów przypadł w udziale siódmy los. 41 Granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz, 42 Szaalbin, Ajjalon, Jitla, 43 Elon, Timnę, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat. 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46 Me-Hajjarkon, [Ha-Rakkon] wraz z obszarem naprzeciw  Jafy"https://www.biblijni.pl/Joz,19,40-48 

Kościół Św. Piotra w Jaffie  Starówka ©

Park Abrasza 

Port Jaffy