Kościół Dormizion -Wzgórze Zion

Według pielgrzymów tradycja z IV wieku – tutaj również odbyła się Ostatnia Wieczerza. Kościół został wzniesiony obok pokoju, podobny do kościoła grobowego, w którym sala modlitewna została wzniesiona w pobliżu miejsca ukrzyżowania i grobu.12 Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. 13 Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. 14 Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.

W VII wieku dodano tu tradycję drożdży do śpiączki = koimesis (stąd słowo kuma), a stamtąd zabrano ją do pochówku. Dokumentacja była retrospektywna. Dodaj ołtarz poświęcony Maryi.
Kościół „Hagia Syjon” został zbudowany w okresie bizantyjskim, zniszczony w okresie perskim, zniszczony ponownie przez trzęsienia ziemi XI wieku (1009) albo poprzez Al-Hakim bi-Amr Allah- kalif fatymidzki. Odbudowany przez krzyżowców w XII wieku, zniszczony w XIII wieku poprzez Ajjubidzim. Ruiny i jedyna pozostałość po nich – pomieszczenie Ostatniej Wieczerzy, które zostało odbudowane w XIX wieku